Data dodania: 2018-09-07

O Firmie:


Strona: http://www.probonogdansk.pl/

Adres: Orzechowa 15

Miejscowość: Banino

Kod pocztowy: 80-297

Telefon: +48 (58) 686 56 12
Social & Ocena:


Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Celem Stowarzyszenia Pro Bono Banino, które działa w województwie pomorskim, jest niesienie profesjonalnej pomocy takim osobom, jak:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc organizacji polega na tymczasowym zapewnieniu schronienia tym osobom w schronisku dla bezdomnych w porozumieniu z kierującym je tam Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prowadzone przez stowarzyszenie schronisko jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu obowiązującej ustawy o pomocy społecznej i spełnia wymagane prawem standardy.

W zakres działalności schroniska wchodzą następujące działania:

  • integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa podopiecznych,
  • psychoterapia,
  • oświata zdrowotna,
  • praca socjalna.

Regulamin stowarzyszenia został zamieszczony pod adresem internetowym probonogdansk.pl.


Wystaw Opinie:
DOBRA DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

Agroturystyka Koziołkowo

DOWAN Sp. z o.o.