Data dodania: 2020-10-06

O Firmie:


Strona: https://oswiecimnotariusz.pl/

Adres: Turystyczna 1

Miejscowość: Bieruń

Kod pocztowy: 43--15

Telefon: 788 300 215
Social & Ocena:


Oceń firmę (0 z 0 głosów)

Czynności prawne dokonywane z udziałem notariuszy są dla ich stron wiarygodne i bezpieczne. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest z jednej strony – obowiązek sprawdzenia przez notariusza, czy treść sporządzanego aktu notarialnego lub innej czynności jest zgodna z przepisami prawa, z drugiej strony – posiadanie przez notariusza obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie chroni strony za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu określonych czynności notarialnych.

W tym zatem sensie czynności prawne dokonywane przez kancelarie notarialne są profesjonalne. W województwie małopolskim taka kancelaria jest prowadzona przez notariusza Magdalenę Płachtę-Baścik. Wszystkie czynności przewidziane w ustawie Prawo o notariacie świadczy bezpośrednio w siedzibie, tj. w Oświęcimiu, a poza nią wówczas, gdy przemawiają za tym szczególne przesłanki (np. pobyt w szpitalu).


Wystaw Opinie:
AgriTruck

MY WISH KATARZYNA SOWIŃSKA

GROW-WORLD